FIRMA:

ATM Wycena Nieruchomości

KONTAKT:

ATM Wycena Nieruchomości Agnieszka Morawska
ul. Czysta 16 lok. L1, 15-463 Białystok
tel. kom. +48 605 449 622
e-mail: agnieszkamorawska@onet.pl
www.atmwycenanieruchomosci.pl


Główną płaszczyzną działania firmy jest szeroko pojęta wycena nieruchomości dla określonego celu.

Specjalizujemy się w wycenie nieruchomości lokalowych, gruntowych zabudowanych obiektami mieszkalnymi oraz o funkcji komercyjnej, usługowej, magazynowej. Określimy również wartość nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, inwestycyjną oraz nieruchomości rolnych i leśnych. Gwarantujemy najwyższy poziom usług, bezstronność w przebiegu procesu wyceny.
Zwracamy szczególną uwagę na zachowanie tajemnicy zawodowej i ochronę danych osobowych.
Nasze opracowania spełniają wszystkie wymogi formalne i prawne.
Oferta jest skierowana do osób fizycznych, podmiotów prawnych i instytucji publicznych.

ATM Wycena nieruchomości - Białystok