FIRMA:

KOSAT – Konwersatorium Spektrometrii Atomowej

KONTAKT:

Wydział Chemii Uniwersytet w Białymstoku
ul. Ciołkowskiego 1K, 15-245 Białystok
e-mail: kosat-info@uwb.edu.pl
www.kosat.pl


21-23 września 2020 r. | Kampus Uniwersytetu w Białymstoku

Tematyka Konwersatorium:

  • absorpcyjna i emisyjna spektrometria atomowa
  • spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej
  • rentgenowska spektrometria fluorescencyjna
  • przygotowanie próbek do analizy
  • interferencje w pomiarach spektralnych i metody ich eliminacji
  • kontrola jakości wyników analitycznych
  • nowe rozwiązania konstrukcyjne w aparaturze pomiarowej
Kosat - Konwersatorium Spektrometrii Atomowej