FIRMA:

Okręgowa Izba Lekarska – Białystok

KONTAKT:

ODDZIAŁ BIAŁYSTOK
ul. Świętojańska 7
15-082 Białystok
tel. +48 85 732 19 35
fax +48 85 732 71 72
e-mail: bialystok@hipokrates.org
www.oilbialystok.pl


ODDZIAŁ BIAŁYSTOK
ul. Świętojańska 7
15-082 Białystok
tel. +48 85 732 19 35
fax +48 85 732 71 72
e-mail: bialystok@hipokrates.org
ODDZIAŁ ŁOMŻA
ul. Kazańska 14 lok. 22
18-404 Łomża
tel. +48 86 218 04 96
fax +48 86 218 04 96
ODDZIAŁ SUWAŁKI
ul. Reja 66 lok. 1
16-402 Suwałki
tel. +48 87 567 10 35
Okręgowa Izba Lekarska - Białystok